CMENTARZ KOMUNALNY
ul. Mościckiego 57, tel. (082) 5653759Zakres działalności naszej firmy obejmuje zarządzanie Cmentarzem Komunalnym w Chełmie.
Na cmentarzu komunalnym znajdują się dwa budynki:
- budynek administracyjny
- dom pogrzebowy z kaplicą 


Do zadań naszych pracowników należy:
- prowadzenie ewidencji grobów oraz dokumentacji cmentarnej,

- utrzymanie porządku w tym dróg dojazdowych, dostępu do pól grzebalnych,
- planowanie i zakładanie zieleńców i urządzeń z których korzystają odwiedzający groby swoich bliskich,
- kopanie, murowanie i zasypywanie grobów,
- piecza nad bezpieczeństwem osób i mienia na terenie nekropolii,
- wykonywanie wszelkich prac związanych z zagospodarowaniem i funkcjonowaniem cmentarza. Do prawidłowej ewidencji danymi o cmentarzu wykorzystywany jest program EWIDENCJA

 

Historia powstania ewidencji danych cmentarza w postaci bazy danych sięga roku 1996.
Będąc na stażu w MPGK Chełm zapoznałem sie ze sposobem ewidencji danych, która była prowadzona "ręcznie" w księgach. Problemem było szybkie wyszukanie danych lub ich analiza.
Zauważyłem, że dane nadają się znakomicie do przechowywania w bazach danych, co ułatwi
ich wyszukiwanie, tworzenie raportów itp. poprawi też ich bezpieczeństwo przechowywania.
Stworzyłem relacyjną bazę w MS Access i rozpoczęło sie wpisywane danych...
Olbrzymią pracę we wprowadzanie danych włożył Robert Zguczyński, który z olbrzymią skrupulatnością wprowadził dane do bazy. Trwało to około dwóch lat. Na dzień dzisiejszy dane są wprowadzane na bieżąco. Kolejnym krokiem było uruchomienie strony www.zmarli.eu która umożliwia wyszukanie danych o osobie zmarłej przez przeglądarkę internetową.
Obecnie tworzę geodezyjną mapę cmentarza połączona z bazą danych o cmentarzu.
Mapa umożliwi graficzna wizualizację danych:
- odnalezienie położenia na cmentarzu danego grobu lub osoby zmarłej;
- wizualizację graficzną (np. poprzez zmianę koloru) według wybranych parametrów.

Tomasz Wójcik
E-mail:awarie@awarie@eu