Adres firmy: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z o.o.

                    22-100 Chełm ul. Wołyńska 57

                    telefon: (0-82)-563-14-62

                    sekretariat: (0-82)-560-50-60

                    fax: (0-82)-563-04-50

                    E-mail: mpgk@mpgk.chelm.pl


Cmentarz Komunalny

                    22-100 Chełm ul. Mościckiego 57

                    telefon: (0-82)- 565-37-59

                    fax: (0-82)-563-04-50

                    E-mail: mpgk@mpgk.chelm.pl